Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
NOWAS A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


NOWAS A/S
Tinghøjvej 3
9670 Løgstør


CVR-nr.: 37839213


Telefon: +45 98 67 78 78


E-mailadresse: post@nowas.dk


Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af
oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


- Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
• Formål: Statistik
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Sporing af aktivitet på hjemmesiden


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• Cookies, som af brugeren kan accepteres/afvises
• Javascript sporingsscript

 

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.
Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på ikke at opbevare data som er langt over 5 år
gamle i henhold til bogføringsloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive
opbevaret.


- Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
• Formål: Vi anvender dine oplysninger i ansættelsesproceduren med henblik på ansættelse hos
NOWAS A/S
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger som navn,
adresse, telefonnummer, CV, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst.(ikke følsomme
oplysninger)


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
NOWAS A/S indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller
som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• De stammer fra dig selv enten fra ansøgning fremsendt på mail eller afleveret personligt hos
NOWAS.


Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 4 måneder


- Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
• Formål: Forsendelse og fakturering.
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige oplysninger (ikke følsomme
oplysninger)


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Bogføringsloven


Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• WEBSHOP: Oplysningerne indtastes af brugen I forbindelse med oprettelse af bruger på vores
webshop, eller ved afgivelse af ordre som gæst.
• TELEFONISK/EMAIL: Oplysningerne indtastes af en medarbejder hos NOWAS A/S, med
brugerens samtykke.


Opbevaring af dine personoplysninger
• Ved 60 måneders inaktivitet på hjemmesiden slettes data automatisk.

 

 

Databehandlere

Vi benytter os af følgende databehandlere som håndterer dine data på vegne af os.

• EG A/S - CVR: 84 66 78 11 – ERP

 


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til
at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller
for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dokumentoplysning
Dette er 2. version af persondatapolitikken for NOWAS A/S skrevet 24-05-2018.

Produkt varianter

    Vælg Variant

    Tilvalg

      Varen er lagt i din indkøbskurv. Gå til indkøbskurven.

      Vælg virksomhedstype