Affaldssortering fra 2023

Er I klar til de nye krav til sortering af affald for virksomheder?

Bliv klogere på de nye regler og få tips til hvordan de nemt implementeres i din virksomhed med dette nyhedsbrev.

Fra 1 Januar er det et krav at alle virksomheder skal sortere deres husholdingsligende affald, på samme måde som private husholdninger. Formålet med affaldssortering for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt og at ressourcerne så vidt muligt bliver genbrugt.

Miljøministeriets definition er:

Affald som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger. I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

Det betyder at der skal sortes i disse fragmenter:

 

 
 
 
 

Mangler I piktogrammer? Så kan de udskrives gratis lige her


Hvordan kommer I så igang?

  1. Udvælg en medarbejder, der er ansvarlig for processen.
  2. Skab overblik over hvilke affaldstyper i har.
  3. Find en affaldsindsamler der kan indsamle jeres affald.
  4. Få opsat de nødvendige skraldespande (nogle affaldstyper kan sortes sammen)
  5. Informer alle medarbejdere om de nye ændringer

Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.


Gør affaldssorteringen lettere med vores affaldssystemer

Hos NOWAS A/S tilbyder vi smarte affaldssystemer, der gør håndteringen og sorteringen af jeres affald væsentligt lettere. Vores udvalg indebærer bl.a. farvede affaldsspande, så I let kan farveinddele affaldsstationen for en hurtigere og mere effektiv sortering. I kan også vælge imellem flere størrelser. Dermed har I frihed til at udbygge dit affaldssystem på den måde, der giver bedst mening for jer.

 

Se vores miljøstationer ›