1. Bestilling

 

Kun salg til virksomheder med registeret cvr-nummer. Alle priser er eksklusiv moms.

 

Præsentation af varer sammen med en pris på www.nowas.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra www.nowas.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til NOWAS A/S om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende købsaftale med NOWAS A/S er først indgået, når NOWAS A/S accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Er det ikke muligt for NOWAS at opretholde de oplyste vilkår på købers bestilling af varer på www.nowas.dk, vil køber blive kontaktet indenfor rimelig tid og få mulighed for at annullere bestilling eller skriftligt godkende opdaterede vilkår. 

 

Evt. miljø- eller emballageafgift er inkluderet i anførte priser. 

 

2. Betaling

 

Vi modtager gerne betaling med Dankort og VISA Dankort via Nets. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet først fra din konto når varen afsendes. Dette betyder samtidig, at varer i restordre ikke bliver faktureret, førend disse kan afsendes. Du kan også vælge at forudbetale til vores bankkonto. Når du har afgivet din ordre fremkommer vort bankkontonr. som du kan overføre beløbet til. Husk at angive dit ordrenr. som reference.

Faste kunder med kreditaftale kan også vælge at betale efter modtagelsen af produkterne. Ved denne procedure fremsendes faktura med betalingsfrist på senest 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges renter samt rykkergebyrer. Offentlige kunder kan også vælge at betale via EAN. Det er kun offentlige institutioner og faste kunder med kreditaftale, som kan købe på kredit, og der vil blive foretaget en kreditvurdering og løbende kreditovervågning før fakturaudsendelsen.

 

 

3. Levering og fragt

 

Lagervarer, der bestilles inden kl. 12, afsendes 1-3 hverdage efter ordrebekræftelse. Hvis varen ikke er på lager, kan leveringstiden variere. Information herom vil blive givet pr. mail. Skaffevarer leveres efter nærmere aftale. Bemærk ved faktura til forudbetaling påbegyndes ordren når betaling er registreret modtaget.

3.1 Leveringstidspunkt: 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er oplyste leveringstider fastsat efter bedste skøn. Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil sælger forsøge at reducere forsinkelsen i videst muligt omfang. Sælger påtager sig dog intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Sælger fraskriver sig ethvert erstatningsansvar som følge af forsinkelsen.


3.2 Fragt & ekspedition, webshop: 

Ordrer der afgives via webshop på over kr. 999,00 ekskl. moms leveres fragtfrit i Danmark. Ordrer under den fragtfrie grænse pålægges et online fragt og ekspeditionsgebyr på kr. 58,00 ekskl. moms.


3.3 Fragt & ekspedition, øvrige: 

Ordrer der afgives via telefon og mail på minimum kr. 1.500,00 ekskl. moms leveres fragtfrit i Danmark. Ordrer under den fragtfrie grænse pålægges fragt og ekspeditionsgebyr på kr. 90,00 ekskl. moms.

Enkelte produkter er undtaget fragtfri grænse, bl.a. er nogle produkter af større volumen (eksempelvis større vandtanke, trailere o.lign.) undtaget fragtfri levering. Der kan desuden forekomme ekstra gebyr ved levering til ikke-brofaste øer på enkelte produkter med større volumen eller produkter som skal håndteres som farlig gods.
Vi leverer også varer til andre lande, herunder Sverige, Norge, Grønland, Island og Færøerne. Her gælder andre betingelser for fragt. Kontakt os for nærmere information.

 

 

3.4 Leveringssted:

Levering er som udgangspunkt til kantsten eller hoveddør. Hvis du bor i hus, vil fragtmanden levere til din hoveddør eller kantsten i stueplan. Hvis du bor i etageejendom vil der som udgangspunkt, og særligt ved større ordrer, blive leveret til kantstenen, dvs. døren til opgangen og ikke døren til din lejlighed. I visse tilfælde er det muligt at tilkøbe serviceydelser i forbindelse med leveringen.

 

Det er et krav, at du er på leveringsadressen i tidsrummet for levering. Er du ikke hjemme til at modtage din levering, kan der arrangeres en genlevering mod betaling af genleveringsomkostningerne. Mindre forsendelser som sendes med Postnord kan, ved forgæves levering på adressen, blive leveret til nærmeste postbutik til afhentning af modtager. Modtager vil modtage nærmere instruks fra Postnord for afhentning på mail eller sms.

Kan modtager ikke være til stede på leveringsadressen i tidsrummet for levering, så kan modtager vælge at udstede fuldmagt til at forsendelsen kan stilles uden kvittering for modtagelse. Dette kan tilvælges under bestilling - se nærmere vilkår for dette under punkt 3.6

 

 

3.5 Transportskade eller mangler i forsendelse: 

Reklamationer vedrørende transportskade eller mangler i forsendelser skal meddeles skriftligt indenfor 48 timer efter levering af forsendelsen. NOWAS forbeholder sig retten til at afvise sager der ikke overholder denne tidsfrist.

 

 

3.6 Betingelser for levering uden kvittering (Godkendes per ordre):

  • Ansvar for forsendelse overgår til modtager når forsendelsen er stillet på adressen. Modtager accepterer at påtage sig ansvaret for eventuel bortkomst eller beskadiget forsendelse.
  • NOWAS benytter sig af flere speditører. Derfor skal betingelser godkendes selvom modtager allerede er tilmeldt fuldmagtsaftale vedrørende levering uden kvittering hos en speditør.
  • Værdiforsendelser og forsendelser hvor NOWAS kræver modtagers kvittering kan ikke stilles uden kvittering. Modtager kontaktes af NOWAS inden afsendelse i disse tilfælde.
  • Speditør kan i visse tilfælde fravige dette ønske ud fra gældende betingelser. NOWAS kan ikke gøres ansvarlig for evt. forsinkelse i disse tilfælde.

3.7 Særlige omstændigheder ved levering

Speditører kan i visse tilfælde efterfakturerer gebyr for særlige omstændigheder ved levering. Det kan ekspempelvis være  indbæring aftalt med fragtmand på leveringstidspunkt eller levering til steder såsom militære anlæg, lufthavne, storcentre. Disse gebyrer viderefaktureres fra NOWAS til modtager.

 

 

4. Fortrydelse af køb

 

Som en service tilbyder NOWAS A/S dig som kunde 14 dages fortrydelsesret gældende fra tidspunktet hvor varen modtages. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, når vi har modtaget varen og har haft lejlighed til at undersøge denne. Tilgodehavende for returnerede varer refunderes til betalingskort eller indsættes på konto, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 95,00 ekskl. moms. For at kunne benytte fortrydelsesretten skal køber selv bære omkostningerne for at returnere varen. Varen skal være afleveret til Postnord eller anden fragtmand senest 14 dage efter købet. 

For at benytte fortrydelsesretten skal formularen "Fortrydelse af køb - Returnering af varer" være anvendt. Denne formular findes under Informationsfanen på hjemmsidens forside. Yderligere skal varen tilbageleveres i samme stand, som ved overdragelsen i ORIGINAL EMBALLAGE, da manglende emballage oftest medfører en forringelse af salgsværdien, og hvorfor De dermed også vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til den forringende salgsværdi. Hvis varen ikke tilbageleveres i samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af NOWAS A/S ud fra en mulig salgsværdi.
 

Bemærk: Specielt hjemtagne varer - herunder skaffevarer og kundetilpassede produkter - tages ikke retur. 


Returvarer sendes til følgende adresse:


NOWAS A/S
Falstervej 1
DK- 9670 Løgstør

Mærk pakken "Retur" og vedlæg kopi af formularen "Returnering af varer", som dokumentation. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af NOWAS A/S.

 

Bemærk! Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret til forhandlere.

 

OBS!

Såfremt modtagelse af varer nægtes på udleveringsstedet uden forudindgået aftale med NOWAS, eller varer returneres til NOWAS grundet manglende afhentning ved pakkeshop/fragtcentral, vil dette blive betragtet som en returordre til kreditering. Den faktiske fragtomkostning for retur til NOWAS modregnes kreditnotaen for de returnerede varer. Dette kommer udover det obligatoriske returgebyr på 95 kr. 

 

 

5. Reklamation

 

Køber har ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Reklamationsretten gælder i 12 måneder (visse produkter 24 måneder) og omfatter fabrikations- og materialefejl. Reklamationen skal som udgangspunkt ske indenfor 14 dage, efter at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget.  Vær derfor omhyggelig med at efterse varen ved modtagelsen. Reklamationsretten omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (I) almindelig slitage, (II) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Sælgers instruktioner eller almindelig praksis, (III) reparation eller ændring udført af andre end Sælger, og (IV) andre forhold, som Sælger er uden ansvar for. Reklamationer indgives via RMA formular som kan findes under fanen information på hjemmsidens forside.

Inden rimelig tid efter at NOWAS A/S har modtaget udfyldt RMA formular fra kunde om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler NOWAS A/S køber, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Køber skal efter anmodning sende defekte dele til sælger. Køber bærer omkostningerne ved, og risikoen for dele under transport til Sælger. Sælger bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Køber, såfremt fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Såfremt at fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten, vil sælger inden rimelig tid afgive meddelelse til kunden derom, samt afhjælpe fejlen eller manglen ved at: (I) udskifte eller reparere defekte dele, eller (II) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. Reklamationer indsendes franko og kun efter forudgående aftale. Fakturakopi og udførlig fejlbeskrivelse skal vedlægges, samt tlf.nr. til kontaktperson. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del. Bemærk, at forventelige fejl og mangler, enten oplyst ved købet eller som følge af slid og ælde IKKE falder ind under reklamationsretten. Begrænset reklamationsret: Elektriske pumper og batterier er dækket af 6 måneders reklamationsret. Pumper skal være forsynet med forfilter, og må ikke udvendigt have været udsat for vand eller andre væsker, samt frost. Poler må ikke være vendt forkert, og der skal være tilsluttet sikring 10Amp sikring på rød + strømforsyning.

Batterier skal være tilsluttet en batteriovervåger, eller godkendt styreenhed, og må ikke være tilsluttet direkte til apperatur. Må kun oplades med “intelligente batteriopladere”, og ikke med f.eks. billader til startbatterier. Batteri til vaskeanlæg må mellemlades med split-relæ der lader batteri med strøm fra bilens generator. OBS: et split-relæ vedligeholder ikke batterier. Udvidet garanti: Såfremt et produkt måtte være omfattet af en tidsbestemt garanti, skal dette være udtrykkeligt specificeret som tillæg til reklamationsretten.

 

Et erstatningskrav overfor NOWAS A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. NOWAS A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af Sælgers produkter. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være installeret.

Køber og bruger henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der eventuelt er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. NOWAS A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt. Når købesummen er modtaget overdrages ejendomsretten til kunden.

 

På salg af brugt udstyr ydes der 3 måneders reklamationsret fra købstidspunkt.

 NOWAS A/S forbeholder sig ret til at opdatere og ændre gældende regler og betingelser.

Der tages forbehold for tastefejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer, leveringssvigt, valutaændringer og force majeure.