Kalibrering og fejlfinding af Purewash flowcontroller og WFP link

Denne guide kan anvendes på alle Purewash Flowcontroller V16.


Daglig drift

 • Tryk  for at tænde og slukke controlleren
 • Tryk  eller  for at indstille et passende vandflow
 • Tryk  for at vise batteriets spænding  
 • Tryk  igen for at vende tilbage til det aktuelle vandflow  

Opsætning af Auto Kalibrering

 • Tilslut din slange og børste til slangehjulet, sørg for at vandet kan løbe frit
 • Tryk   indtil der står 30 i displayet
 • Hold    og    inde for at gå ind i kalibreringsmenuen   
 • Hold    for at vælge   , derefter tryk   
 • Efter et stykke tid vil den beregnede kalibreringsværdi blive vist i displayet og controlleren er klar til brug
 • Tryk   for at gemme og forlade kalibreringsmenuen


Opsætning af manuel kalibrering

Dette giver den mest sikre kalibrering. Følg trinene og juster kalibreringsværdien ved hjælp af    og   , i stedet for at bruge Auto Kalibrering. Kvittér ved hjælpaf et tryk på    . Standard kalibrering ligger mellem 40 og 60.

 

Fejlfinding

Display viser: Fejl: Løsning:
  

En fejl er opstået ved brug af AutoCal.

Dette vil opstå når pumpen ikke er tilsluttet, eller når der er trykket på   knappen for annullering af AutoCal.
  

Pressure switch aktiveret, eller pumpe ikke tilsluttet.

Rul alt slangen af slangehjulet for at kontrollere om slangen er snoet. Fejlen kan også skyldes frost i pumpe. Check eventuelle EZ-snap koblinger, og dyser ved børste er koblinger/dyser fyldt med skidt ?
  

Der er opstået en Dead-end hændelse eller vandet kan ikke løbe frit. Tjek om vandet kan løbe frit eller prøv at hæve kalibreringsværdien.

 1. Tjek Calibrering står korrekt
 2. Tjek dyser ikke er tilstoppet, har du Univalve med en slangeklemme på slange over svanehals tjek den ikke er klemt for meget sammen
 3. Tjek slangen fra Børstehoved og bagud helt ind til studs på slangehjulet, der må ikke være knæk på slangen.
  

Hvis denne meddelelse blinker, og derefter viser blank skærm, så er pumpen slukket for at beskytte batteriet. Batteristanden er lav.

Batteri status er for lav og der skal lades på batteriet med korrekt lader helst min 15A lader.
  

En overstrøm er blevet opdaget, controlleren har slukket pumpen for at beskytte sig selv.

Sænk flowhastigheden og kontroller slangen for blokeringer.

Har du brug for hjælp?

Vælg virksomhedstype